HOTLINE: + 84 989.085.398
Giới thiệu

   Công ty Cổ Phần Công nghệ và Giải pháp giáo dục EDUSO được thành lập bởi các giảng viên, nghiên cứu viên có nhiều năm công tác trong ngành giáo dục; hiện đang công tác tại Trường Đại học Giao thông vận tải, có kinh nghiệm nghiên cứu và triển khai các giải pháp GIÁO DỤC THÔNG MINH theo định hướng SMART (S - tự định hướng, M - có động cơ, A - có khả năng tương thích, R - học liệu phong phú và T - áp dụng công nghệ). Trong đó EduSo là giải pháp nâng cao chất lượng học tiếng Anh cho trường học bằng cách tích hợp 3 thành tố: Nền tảng quản lý học tập có đặc tính SMART; Tư vấn các phương pháp nâng cao chất lượng dựa trên kết quả học tập của học sinh; Tư vấn phương thức triển khai hiệu quả.

   Nền tảng cải tiến môi trường học và dạy tiếng Anh EduSo của Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp Giáo dục EDUSO là một trong các giải pháp hỗ trợ hiệu quả trường học quản lý tổ chức các lớp học, tổ chức các kỳ thi trực tuyến; giáo viên quản lý theo dõi lớp học, tạo, giao bài tập, bài kiểm tra, giao nhiệm vụ học tập; học sinh tự học theo các lộ trình học tập được cá nhân hóa theo chuẩn kiến thức kỹ năng. Căn cứ điều kiện thực tiễn, các nhà trường chủ động phối hợp với nhà cung cấp để tiến hành triển khai hiệu quả giải pháp nêu trên theo nguyên tắc hoàn toàn tự nguyện của học sinh, phụ huynh học sinh theo đúng quy định của pháp luật.

   Giải pháp EduSo đã được triển khai tại Trường đại học Giao thông Vận tải, các trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nội và các trường tại tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Trị cho thấy có hiệu quả tốt đáp ứng mục tiêu tăng chất lượng dạy và học môn tiếng Anh, đơn giản dễ sử dụng, có tính sư phạm cao phù hợp với học sinh và giáo viên các cấp.

23/05/2021